مطالب این دسته

امام جمعه موقت واوان گفت: همانطور که رهبر انقلاب نیز تاکید کردند تشخیص ما بر شیطان بزرگ بودن آمریکا درست بوده است و شعار مرگ بر آمریکای ما برگرفته از احساس نیست بلکه برگرفته از منطق، عقل و شرع است.

امام جمعه چهاردانگه گفت: امروز ملت ما به صورت رسا و بدون هیچ ترسی در سراسر کشور شعار مرگ بر آمریکا را سر می دهند چراکه شعار مرگ بر آمریکا تبدیل به شعاری ملی برای ما شده است و امروز زن و مرد در کشور ما این شعار را از اصول خود می دانند.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) اسلامشهر گفت: آمریکا توافق ۱+۵را روزنه‌ای برای نفوذ در ایران دیده است و از دید آنان، مسائل هسته‌ای تنها بهانه ‌ای برای گسترش دخالت غیر مستقیم آمریکا در ایران است.