مطالب این دسته

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: دشمن امروز در رویایی نظامی مقابل کشورمان کم آورده است و دیگر در هیچ صحنه ای قادر نخواهد بود در مقابل جمهوری اسلامی در عرصه نظامی خود را نشان دهد.