مطالب این دسته

به نظر می رسد فرهنگسرای چهاردانگه درگیر یک «داشتن و نداشتن» شده است؛ مردمی که نیاز به فرهنگسرا دارند و مسئولانی که تصمیم به احداث آن ندارند.