مطالب این دسته

شریفیان گفت: با توجه به میزان بالای تعداد مودیان مالیاتی و حجم سنگین و با ارزش بالای پرونده های مالیاتی در شهرستان اسلامشهر و مناطق اطراف آن، ارتقاء و تبدیل اداره مالیات در این شهرستان به اداره کل بسیار مهم است و طبق هماهنگی صورت گرفته قول داده شد به زودی این شهرستان صاحب اداره کل مالیاتی شود.

فرماندار اسلامشهر بر ضرورت حمایت از ورزشکاران حرفه ای و مدال آور شهرستان بویژه ورزشکارانی که مجوز حضور در مسابقات المپیک و پارالمپیک را کسب کردند تاکید کرد.