مطالب این دسته

در دیدار جمعی از بانوان هیئت محبان الائمه با خانواده های شهدا ، مادر شهید باقری خاطره هایی از آن شهید والا مقام بازگو نمودند.