مطالب این دسته

با ابلاغ رای هیئت مرکزی شورای حل اختلاف وزارت کشور، حکم سلب عضویت و عزل جعفر مرادی و اکرم عبیری ۲عضو شورای شهر چهاردانگه به اجرا درمی‌آید و نفرات علی‌البدل معصومه گیل‌آبادی و حمزه خوارزمشاهی وارد ترکیب این شورا خواهند شد.