مطالب این دسته

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسلامشهر گفت: در ابتدای سال به تا حال ۳ موقوفه جدید در شهرستان اسلامشهر به ثبت رسیده است.

مستند واجب فراموش شده در اسلامشهر تهیه شده است، این مستند با مشارکت مردم اسلامشهر به بررسی یک حدیث در مورد این واجب بزرگ می پردازد.

دکتر تیم برای شادی روح مادر خود کل تیم را به نوشیدنی دلخواه مهمان کرد هر کس هر نوع نوشیدنی که خواست برداشت مغازه‌دار عراقی یک اسپیکر ایستاده یک متری هم داشت ما که در حال نوشیدن نوشابه بودیم مغازه‌دار عراقی با هوشمندی یکی از نوحه‌های معروف بنی فاطمه را از اسپیکر خود پخش کرد