مطالب این دسته

مرسلپور

فرماندار اسلامشهر ضمن انتقاد از غیبت برخی مدیران در جلسات مهم شهرستان از جمله شورای آموزش و پرورش گفت: مسئولی که کلاس کاری و شخصیت حقیقی اش را بقدری بالا می داند که در جلسات مهم شهرستان شرکت نمی کند اگر جای بهتری سراغ دارد از اسلامشهر برود.