مطالب این دسته

سرپرست اداره بهزیستی اسلامشهر گفت:شهرستان اسلامشهر پرچم دار تامین جهیزیه است به طوریکه در ماه گذشته ۳ جهیزیه کامل به مددجویان خود ارائه دادیم.