مطالب این دسته

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه مطالعات خط متروی تهران اسلامشهر نیز  به اتمام رسیده، گفت: البته اتصال تهران به اسلامشهر در دو بخش متروی تهران – اسلامشهر و قطار حومه‌ای تهران – اسلامشهر پیگیری می‌شود و برای قطار حومه‌ای تقریبا ۴۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدی وزارت راه و […]

حجت الاسلام سراقی

رئیس ستادبازسازی عتبات عالیات اسلامشهر با بیان اینکه حرم‌های شریف اهل بین مرکز هدایت و قدرت شیعیان و پایگاه‌های بزرگ شیعی است گفت: بر این اساس حفظ حرم‌های شریف مصداق شعائر الله است هر کس زائر حرم‌های شریف می‌شود به‌واسطه ائمه اطهار زائر خدا می‌شود.