مطالب این دسته

مهدی جمالی‌نژاد

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به لزوم در نظر گرفتن عوارض آلایندگی برای کلانشهرها گفت: شهرداری‌ها برای رفع مشکلات خود منبع درآمدی غیر از عوارض آلایندگی ندارند و عوارض آلایندگی از مطالبات جدی است.

زلزله و مدیریت بحران

مدیرکل مدیریت بحران استان تهران با تأکید بر تأمین اعتبار استانی برای ساخت پایگاه‌ها و سوله‌های مدیریت بحران در اسلامشهر گفت: ظرفیت همجواری اسلامشهر به پایتخت ایجاب می‌کند تا در زمان وقوع بحران از ظرفیت‌های این شهرستان استفاده کنیم.