آیت‌الله سید محمد سعیدی

امام‌جمعه قم گفت: مراجع و علما نسبت به حضور زنان در ورزشگاه‌ها انتقاد داشته و باوجود مخالفت علما در دولت قبل به این امر، دولت درصدد تدوین آئین‌نامه‌ای برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها است.

کد خدایی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: عَلم حقوق بشر را شهدای ما داشته و برافراشته اند که برای نجات انسانیت و مسلمان و غیرمسلمان جان خود را فدا کرده اند اگر می گوییم انسان کرامت ذاتی دارد، در عمل هم نشان دادیم ما برای انسانیت فداکاری می کنیم.

محمدکاظم انبارلویی

قرار بود با توافق برجام گشایشی در مناسبات ایران با جهان به ویژه کشورهای منطقه حاصل شود، اما نه تنها این کار صورت نگرفت بلکه امروز برخی از کشورهای منطقه که قد و قواره آنها در اندازه رجزخوانی علیه ملت ایران نیست، هر روز بیانیه صادر می کنند و مدعی ارضی و سماوی در مملکت ما هستند.