علی باقری

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: مواضع آمریکا نشان داد تصورات برخی مسؤولان درباره برجام یک خیال باطل بود، با چه رویی به آیندگان بگوییم اجداد ما برای اینکه سوار هواپیمای نو شوند صنعت هسته‌ای را واگذار کردند.

عضو شورای نگهبان با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به حفظ قرآن گفت: ایشان در یکی از دیدار‌های اخیر ضمن توصیه ما به حفظ قرآن فرمودند: من ۱۲ جزء قرآن را حفظ و مشغول حفظ بقیه قرآن هستم.

روادید-اربعین

جانشین ستاد اربعین نیروی انتظامی با اشاره به فراهم‌بودن تمام امکانات در مرز خسروی از مسدودبودن این پایانه مرزی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۶۰ گیت کنترلی در سه مرز شلمچه، چزابه و مهران به‌صورت ۲۴ساعته فعال هستند.