امروزه دستفروشی راهی برای رهایی از خط فقر در بین برخی از افراد به خصوص قشر بیکار و کم درآمد جامعه تبدیل شده است، به گونه ای که زنان، مردان و کودکان بسیاری برای کسب درآمد و امرار معاش تن به این شغل سخت داده‌اند و بساط زندگی‌شان را در کنار خیابان پهن کرده اند.

دکتر حسن کربلایی

فرانسوی‌ها در دوران مذاکرات هسته‌ای نقش «پلیس بد» را بازی کردند؛ به‌طوری‌که فشار آن‌ها باعث شد وضع «داده» ها و «ستانده» ها در تعهدات برجامی متوازن و نیز انجام تعهدات همزمان نباشد.

احمدعلی یوسفی

مسئول اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه با اشاره به مخالفت امام خمینی(ره) با این شعار بانک ها که پول پول می آورد گفت: در مردادماه مجلس طی نامه ای به رئیس حوزه های علمیه صریحا به وضعیت نزول خوری بانکها اشاره کرده است.