سردار اهوازیان

کارشناس جبهه مقاومت و بیداری اسلامی گفت: دواعش طلبه‌های فارغ‌التحصیل حوزه‌های علمیه وهابیت‌اند که در پاکستان درس خواندند. سلول به سلولشان از اهل‌بیت نفرت دارد با خودشان ننگ جنگ نهروان و بدر را به یدک می‌کشد.