رضوانی-تبلیغات اسلامی

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسلامشهر گفت: هیات مذهبی باید از حضور روحانیون و مبلغان به عنوان کارشناس دینی استفاده کنند تا دچار آسیب‌، خرافات و مسائل خلاف واقع و مستمسکی برای دشمنان نظام نشوند.