نقاشی یک روی

«نقاشی یک رویا» داستان جنگ و اسارت ۴ رزمنده افغانستانی از لشگر فاطمیون را روایت می‌کند. دست رزمندگان اسلام بسته می‌شود و خنجرهای تیز داعش برای یک نمایش تکراری مقابل دوربین آماده می‌شود. همه چیز آماده است که یکی از دور می‌گوید:«دست نگهدارید؛ مبادله».