طحان نظیف

یکی از مهم ترین موضوعاتی که این روزها پیش روی رئیس جمهور قرار دارد، مسئله تعیین وزرا و ترکیب کابینه جدید است. فشارهای سیاسی برای سهم خواهی از رئیس جمهور و تصاحب تعداد بیشتری از وزارتخانه ها از همان روزهای بعد از انتخابات آغاز شد. در میان این کشمکش های سیاسی شایعه دخالت رهبری در انتخاب تک تک اعضای کابینه بر التهاب این فضا افزود.

حسن روحانی

دربین دغدغه های ملی مسئله اقتصاد ، معیشت و رفاه مردم بیش از سایر عرصه‌ها خودنمایی می‌کند، از شعارهای سال تا سخنرانی‌های متعدد و ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری و … همگی به لزوم بهبود وضعیت معیشت مردم اشاره داشته‌اند.

علیرضا پناهیان2

استاد حوزه و دانشگاه گفت:امروز باید با زبان واقع‌گرایانه و عقل محور سخن گفت. حتی خداوند متعال نیز آن طور که ما حزب‌اللهی سخن می‌گوییم، سخن نمی‌گوید بلکه عقلانی سخن می‌گوید و اکنون شرط مهم برای تاثیرگذاری، عقلانی سخن گفتن است.