کمپ ایرانیان

چرا یکی از اعضای شورای شهر مجانی سه ماه مریض می‌خواباند و وقتی از هزینه صحبت می‌کنیم می‌گوید: چه پولی؟ اگر زیاد اعتراض کنی می‌آیم دُمت را قیچی می‌کنم.

باقری لنکرانی

واقعیت امروز سیاست در ایالات متحده آمریکا این است که “ترفندگرایی آمریکایی” جای سیاست گذاری راهبردی را اشغال کرده است. با وجودی که گفته می شود “آرمان سبک زندگی آمریکایی مرده است” اما “تبختر و استعباد آمریکایی” همچنان با دولت مردان مستکبر و زیاده خواه عجین و همراه است.

در ۶۳/۷/۱ به دستور امام، واحد اطلاعات را از سپاه جدا کردیم و به قول معروف‌، آش را با جاش تحویل دوستان جدید دادیم. تنها کاری که شد این بود که روی تابلوی سپاه نوشتند: «وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران»

مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوازدهم ۱۰ توصیه از به امانت دانستن مسئولیت تا توکل به خدا به رئیس‌جمهور دوازدهم داشتند.