زنگنه

پاسخ ۴ساله وزیر نفت به ابهامات پرونده کرسنت، وعده شفاف‌سازی بود که تا امروز محقق نشده است. اما امروز وزیر نفت از انجام مصاحبه‌ای در خصوص کرسنت خبر داده که مشخص نیست با چه رسانه‌ای انجام شده و چه‌زمانی منتشر می‌شود.

سلیمی نمین

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی به بررسی مبنای قانونی لغو کنسرت شهرام ناظری در قوچان پرداخت.