معاون سیاسی انتظامی فرماندار اسلامشهر از دستگیری۱۳۹۱ تبعه غیرمجاز در شش ماهه نخست امسال در شهرستان خبر داد.
به گزارش اسلامشهرخبر نظام ملکشاهی که در هفتمین جلسه ساماندهی امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی شهرستان سخن می گفت، افزود: گشتهای مشترک ویژه اتباع بیگانه بطور مستمر در سطح شهرستان اجرا می شود.
وی همچنین به کشف سه باند قاچاق اتباع بیگانه در اسلامشهر اشاره کرد و گفت: مسائل و مشکلات مرتبط با اتباع بیگانه در حین اجرای گشتها و بازرسی ها به دادستانی شهرستان نیز گزارش می شود.
ملکشاهی همچنین خواستار تسریع در رسیدگی و روند اجرای پرونده های مربوطه به اتباع بیگانه به ویژه برخورد با باندهای قاچاق انسان شد.

منبع:روابط عمومی فرمانداری اسلامشهر