گروه جهادی سلمان فارسی و گروه جهادی سنگرسازان بی سنگر در مناطق محروم شهرستان های اسلامشهر و ملارد خدمت رسانی می کنند.