پایگاه خبری اسلامشهرخبر - http://eslamshahrkhabar.ir

گزارش اختصاصی اسلامشهرخبر از رزمایش کمک مومنانه

گزارش اختصاصی پایگاه خبری «اسلامشهرخبر [1]» از  توزیع ۷۰۰۰ بسته معیشتی و بهداشتی در قالب رزمایش کمک مومنانه