پایگاه خبری اسلامشهرخبر - http://eslamshahrkhabar.ir

گزارش اختصاصی «اسلامشهرخبر»هفته حجاب

به گزارش خبری پایگاه اسلامشهرخبر،به مناسبت هفته عفاف و حجاب گزارشی مبنا برحجاب بانوان تهیه شد .

گزارش اختصاصی «اسلامشهرخبر» میباشد.

پاسخ مردم خودتون ببینید.