پویش مردمی میثاق با شهدا به یادشهدای مدافع حرم به ویژه شهید محسن حججی برگزارشد.