رییس کارگروه بهداشت و تغذیه شهرستان اسلامشهر از تشدید نظارت بر کارگاه های تولید مواد خوراکی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۲ کارگاه تولید مواد خوراکی غیر بهداشتی پلمب شد.

به گزارش اسلامشهرخبر، امیرالله حقیقی، در گفتگو با خبرنگار مهر از تصمیم کارگروه بهداشت و تغذیه شهرستان اسلامشهر برای ارتقاء امنیت بهداشت تغذیه در این شهرستان خبر داد و افزود: یک هیات برای کنترل و بازرسی بهداشتی کارگاه های تولیدی و نیز فروش مواد غذایی در اسلامشهر تشکیل شده است، که در ماه به دفعات متعدد و به صورت سرزده اقدام به بازرسی می کنند.

وی با بیان این که دو کارگاه غیرمجاز تولید خوراکی های غیر بهداشتی و تقلبی در این بازدیدها کشف و پلمپ شده است، افزود: در این کارگاه بیش از ۲ تن مواد خوراکی و تنقلات غیر بهداشتی تولید و نگهداری و در سطح استان تهران و دیگر نقاط کشور توزیع می شده است.

فرماندار اسلامشهر با تاکید بر تشدید نظارت های بهداشتی در این شهرستان، گفت: صاحبان ۲ کارگاه مذکور با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

حقیقی از تشکیل جلسات کارگروه بهداشت و تغذیه شهرستان اسلامشهر به صورت منظم خبر داد و افزود: ماهی یک بار به صورت منظم، این جلسات تشکیل می شود و اعضا گزارشات عملکرد خود را ارائه می کنند.

رییس کارگروه بهداشت و تغذیه شهرستان اسلامشهر با بیان این که بهداشت و امنیت تغذیه مردم، اهمیت بسیار دارد، گفت: قطعا در برخورد با سودجویان که امنیت غذایی مردم را با اقدامات غیر بهداشتی به مخاطره می اندازند، تردید نخواهد شد.