مسئول یک واحد ریخته گری در اسلامشهر به جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ، در دادگاه به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش اسلامشهرخبر به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران ، یک واحد ریخته گری که با فعالیت خود موجبات تهدید علیه سلامت عمومی و آلودگی هوا را فراهم آورده بود با پیگیری های این اداره از طریق مراجع قضایی شهرستان منجر به صدور حکم محکومیت متصدی واحد و پرداخت ۳ میلیون تومان جزایی نقدی محکوم گردید.
این گزارش می افزاید: واحد موصوف با فعالیت غیر اصولی و ایجاد آلودگی هوا ناشی از استفاده گازوئیل ونفت سیاه بعنوان سوخت مصرفی کوره های ذوب فلزات و عدم رعایت مدیریت پسماندهای تولیدی موجبات آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی را فراهم نموده که علیرغم اخطاریه های متعدد صادره این اداره وتعهد محضری متاسفانه مسئول واحد مذکور هیچگونه اقدام مثبتی در جهت رفع آلایندگی و یا انتقال به یکی از شهرک های صنعتی مصوب بعمل نیاورده ، لذا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر ، مسئول مربوطه را به مراجع قضایی معرفی نمود.
گفتنی است در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری ۲ شهرستان اسلامشهر، به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی متهم از حیث ارتکاب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی به محکوم شد