مهران مدیری در برنامه دورهمی خطاب به دولتمردان گفت: مردم مطالبه دارند و روی حرف شما حساب باز می کنند؛ بگذارید به خوش قولی معروف باشید.