قالیباف: چرا فقط ۴ درصد جامعه با قدرت و رانت از منابع کشور استفاده می‌کنند؟