علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی پس از دیدن فیلم سینمایی «به وقت شام»، نظر خود را در رابطه با این فیلم بیان کرد.