کامبیز دیرباز درباره توهین بهناز جعفری به یک خبرنگار در نشست خبری سریال زیرپای مادر، از خبرنگاران عذرخواهی کرد.