حجت الاسلام عبدالرحیم بیرانوند کارشناس نقد تصوف  به بررسی تفکرات انحرافی دراویش افراطی پرداخت.