افسانه بایگان با حضور در برنامه تلویزیونی «چهل‌چراغ» گفت: حضرت امام خمینی(ره) زندگی هنری من را رقم زدند.