در آن سال‌ها … به ما تروریست نمی گفتند، هر چند که می دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد …می‌دانستند چه کسی و چه جریانی رییس جمهور و نخست وزیر رژیم را از بین برد حالیکه هم کاخ سفید و هم کاخ الیزه که باهاشون در ارتباط بودیم انها خوب می‌دانستند ولی به ما تروریست نمیگفتند ابدا .”

به گزارش اسلامشهرخبر، مسعود رجوی در یکی از ملاقات‌های مخفی برای دریافت و چانه زنی بیشتر از  سهمیه نفت از رژیم عراق صریحاً در مورد مسئولیت سازمانش در انفجار هفتم تیر سخن می گوید. وی در دیداری با سپهبد طاهر جلیل حبوش رئیس سازمان کل اطلاعات عراق در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ شمسی) هنگام اشاره به سوابق روابط قبلی با آمریکا و فرانسه چنین می‌گوید:

“همانگونه که اطلاع دارید من در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ در پاریس بودم، در آن سال‌ها … به ما تروریست نمی گفتند، هر چند که می دانستند که چه کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد …می‌دانستند چه کسی و چه جریانی رییس جمهور و نخست وزیر رژیم را از بین برد حالیکه هم کاخ سفید و هم کاخ الیزه که باهاشون در ارتباط بودیم انها خوب می‌دانستند ولی به ما تروریست نمیگفتند ابدا .”
لازم به ذکر است که این جلسه با دوربین مخفی توسط دستگاه امنیتی عراق ضبط و بعدها به دست ایران افتاده است