در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در اسلامشهر ابلیسک، یکی از نمادهای فراماسونری  و شیطان پرستی همراه با نتانیاهو و ترامپ سوزانده شد.