یک شیخ وهابی در یک برنامه تلویزیونی اعلام می کند که هر کس از اهل بیت تبعیت نکند گمراه است.

وی ادامه می دهد که کسی که برای حسین (ع) غمگین نشود گمراه است.