نیروهای عراقی با آزادسازی مرکز شهرستان الحویجه، این شهرستان را چهارشنبه دوازدهم مهر از دست عناصر تروریستی کاملآ آزاد کردند.