بخشدار چهاردانگه گفت: رئیس حوزه قضایی و نیروی انتظامی چهاردانگه مستندات دارند که در انتخابات شورا تخلف شده است

به گزارش اسلامشهرخبر، حسن لطفی طلب بخشدار چهاردانگه روز گذشته  در جمع معترضان به نتایج انتخابات شورای این شهر گفت: رئیس حوزه قضایی و نیروی انتظامی چهاردانگه مستندات دارند که تخلف شده است، من اطمینان می دهم یک مورد از تخلفات بدون رسیدگی نخواهد بود ما در کنار مردم عزیز هستیم .

 

 

منیع: چهاردانگه خبر