پایگاه خبری اسلامشهرخبر - http://eslamshahrkhabar.ir

شگردهای رسانه‌ای در علوم شناختی|تکنیک بیست‌ و چهارم: اُحد

به گزارش پایگاه خبری اسلامشهرخبر [1]، ماجرای جنگ اُحد در صدر اسلام را که شنیده اید، مسلمانان که با نیت خیر یک گلوگاه مهم را رها کردند اما ناگهان تلاش شان به نفع دشمن اسلام تمام شد. در فضای رسانه هم دقیقا همین جریان وجود دارد. گاهی به ظاهر می خواهیم مسیر جدیدی باز کنیم اما راه را برای مخالفان کشور فراهم می کنیم، این شگرد را به نام آن جنگ صدر اسلام  شگرد ” اُحد “ نامگذاری کرده اند.

رسانه های بیگانه از این شگرد برای مخاطبی استفاده می کنند که همسو با جمهوری اسلامی است. آنها می دانند که او از اصل نظام بر نمی گردد اما می خواهند هر طور شده رفتار او را تغییر دهند.
در این شیوه فردِ موافق ظاهرا می خواهد کار متفاوتی بکند و راه جدید بگشاید اما عملا نقطه حساسی را رها می کند. در این تکنیک به گونه ای القا می شود که مردم مخالفان نظام هستند و اگر به دنبال همراهی با مردم هستید علیه نظام موضع بگیرید.

علیرضا داودی کارشناس‌ ارشد رسانه و علوم شناختی [2] در گفت وگو با فارس، ضمن تشریح کارکرد رسانه‌ های فارسی زبان بیگانه درخصوص تکنیک ” اُحد “ گفت: این تکنیک، آلفاست، احد یک قرابتی با مفهوم کوه احد و جنگ احد دارد. رسانه وقتی شروع می کند به استفاده ابزاری از مخاطب، سعی می کند آن را [3] از مقابل هدف خودش کنار بگذارد، با یک مساله تاکید می کنم فقط یک مساله، آن هم غنیمت است.

کارشناس‌ ارشد رسانه و علوم شناختی گفت: اگر مخاطب احساس کند از این نقطه به نقطه دیگر حرکت کند، غنیمتی به دست می آورد، آنجایی که احساس می کند ایستاده و مهمترین جا هست، به لحاظ ذهنی آنجا را رها می کند.

وی داودی افزود: عمدتا در تغییر میزان وفاداری های مخاطب به سیستم، در علوم شناختی از تکنیک  ” احد “ استفاده می شود.مهمترین کارویژه تکنیک ” احد “  استفاده از ۲ تکنیک عملیات روانی یعنی ” شایعه “ و ” احساس خسارت “ است.

وی اظهارداشت: شایعه یونیک رفتار می کند، احساس خسارت در واقع یک ریز تکنیک دیگری را میزبانی  می کند، که در واقع تحت عنوان ” تلاش برای عقب نماندن “ تفسیر می شود، بنابراین اصل فرآیند در ” اُحد “ شناختی است.

انتهای پیام/*