فرمانداری اسلامشهر مشخصات ۳۷ شعبه اخذ رای در شهر چهاردانگه را اعلام کرد.

به گزارش اسلامشهرخبر،

در اجرای ماده ۳۹ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی به اطلاع اهالی و ساکنین شهر چهاردانگه میرساند: کلیه کسانی که به استناد ماده ۲۵ قانون مزبور واجد شرایط رای دادن هستند برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در روز جمعه مورخ ۲۹-۰۲-۹۶ صبح تا ساعت ۱۶:۰۰ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مشروح زیر مراجعه و برگ رأی خود را در حضور اعضای شعبه در صندوق رأی بیندازند .

شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۱ واقع در شهرک شهید بهشتی – گلستان ۱۳ غربی مسجد احمدیه (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۲ واقع در شهرک شهید بهشتی – گلستان ۱۳ غربی مسجد احمدیه (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۳ واقع در شهرک شهید بهشتی – خیابان شهید کریمی – فلکه شهدا – حسینیه سید الشهدا (ع) (مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۴ واقع در خیابان شهید هیدخ – کوچه برادران شهید ابراهیم زاده – دبیرستان دخترانه حبیبی عدل (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۵ واقع در خیابان شهید هیدخ – کوچه برادران شهید ابراهیم زاده – دبیرستان دخترانه حبیبی عدل (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۶ واقع در شهرک شهید بهشتی – گلستان ۲۰ – کوچه شهید عیسوند – حسینیه جان نثاران امام حسین (ع) ( مشترک )
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۷ واقع در خیابان شهید رضایی – کوچه شهید دستغیب – حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) (مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۸ واقع در خیابان شهید فارسیان – میدان شهید درویش – مسجد جامع چهاردانگه (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۰۹ واقع در خیابان شهید فارسیان – میدان شهید درویش – جنب مسجد جامع حسینیه مسجد جامع چهاردانگه (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۰ واقع در میدان شهید درویش – خیابان شهید محمد حسن – مدرسه فرزانگان (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۱ واقع در میدان شهید درویش – خیابان شهید محمد حسن – مدرسه فرزانگان (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۲ واقع در خیابان شهید رضایی – کوچه شهید یاوری – مدرسه شهدای کربلا (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۳ واقع در خیابان شهید رضایی – کوچه شهید یاوری – مدرسه شهدای کربلا (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۴ واقع در شهرک شهید مطهری – ابتدای خیابان شهید جان زمینی – مسجد سیدالشهداء (ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۵ واقع در شهرک شهید مطهری – ابتدای خیابان شهید جان زمینی – مسجد سیدالشهداء (ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۶ واقع در شهرک شهید مطهری – نبش کوچه شهید عباسپور – مدرسه شهید وزوایی (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۷ واقع در شهرک شهید مطهری – نبش کوچه شهید عباسپور – مدرسه شهید وزوایی (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۸ واقع در شهرک شهید مطهری – کوچه مکتب الزهرا – مدرسه دخترانه مکتب الزهرا(س) (مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۱۹ واقع در شهرک حسن آباد لقمانی – خیابان شهید کریمی – مسجد صادقیه (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۰ واقع در شهرک حسن آباد لقمانی – خیابان شهید کریمی – مسجد صادقیه (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۱ واقع در خیابان شهید فارسیان – اداره تامین اجتماعی شعبه ۱۰ تهران ( مشترک )
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۲ واقع در شهرک گلشهر – خیابان شهید بهشتی – مسجد حضرت ابوالفضل (ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۳ واقع در شهرک گلشهر – خیابان شهید بهشتی – مسجد حضرت ابوالفضل (ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۴ واقع در شهرک گلشهر – خیابان شهید بهشتی – مدرسه ضحی (مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۵ واقع در شهرک گلشهر – خیابان شهید بهشتی – خانه فرهنگ شهرداری چهاردانگه (مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۶ واقع در شهرک گلشهر – میدان شهدای گلشهر – حسینیه فاطمه الزهرا(س) ( مشترک )
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۷ واقع در شهرک گلشهر – خیابان شهید لطفی – کوچه شهید شکری – حسینیه امام رضا(ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۸ واقع در شهرک گلشهر – خیابان شهید لطفی – کوچه شهید شکری – حسینیه امام رضا(ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۲۹ واقع در شهرک گلشهر – بلوار طالقانی – حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) ( مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۳۰ واقع در کوی پشمبافی – مسجدالرضا(ع) ( مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۳۱ واقع در شهرک ماهشهر – کوچه مسجد حجت ابن الحسن (عج) – مسجد حجت ابن الحسن (عج) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۳۲ واقع در شهرک ماهشهر – کوچه مسجد حجت ابن الحسن (عج) – مسجد حجت ابن الحسن (عج) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۳۳ واقع در شهرک ماهشهر – خیابان شهید حجت – خیابان شهید استبرقی مدرسه سردار جنگل ( مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۳۴ واقع در شهرک قدس – خیابان اصلی – مسجد قدس (مشترک)
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۳۵ واقع در شهرک قدس – خیابان اصلی – مدرسه دخترانه شاهد ( مشترک )
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۳۶ واقع در حسین آباد مفرح – خیابان امام خمینی (ره) دبستان استثنایى کوثر ( برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۱۰۰۳۷ واقع در حسین آباد مفرح – خیابان امام خمینی (ره) مدرسه استثنایى کوثر (خواهران)

شرایط انتخاب کنندگان
در انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، انتخاب کنندگان به استناد ماده ۲۵ قانون انتخابات، باید دارای شرایط زیر باشند :
-۱ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
-۲ حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذرأی .
-۳ سکونت حداقل یک سال در محل اخذرأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و
فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند .

تخلفات
ماده ۶۷ – ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور
ذیل جرم محسوب می شود :
الف – خرید و فروش رأی .
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات .
ج – تهدید یا تطمیع در امرانتخابات .
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی .
ه – رأی دادن با شناسنامه دیگری .
و – رأی دادن بیش از یک بار .
ز – اخلال در امر انتخابات .
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .
ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء .
ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذرأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی .
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی ،
صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .
م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز .
ن – جابه جایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذرأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات .
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی .
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذرأی .
ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذرأی .