فرمانداری اسلامشهر مشخصات ۲۳۳ شعبه اخذ رای در اسلامشهر را اعلام کرد.

به گزارش اسلامشهرخبر، در اجرای ماده ۳۹ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی به اطلاع اهالی و ساکنین شهر اسلامشهر میرساند: کلیه کسانی که به استناد ماده ۲۵ قانون مزبور واجد شرایط رای دادن هستند برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در روز جمعه مورخ ۲۹-۰۲-۹۶ صبح تا ساعت ۱۶:۰۰ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مشروح زیر مراجعه و برگ رأی خود را در حضور اعضای شعبه در صندوق رأی بیندازند .

شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۱ واقع در اسلامشهر خیابان المهدی نبش میدان شهید باجلان کوچه ۱۳ دبستان مسلم بن عقیل (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۲ واقع در اسلامشهر خیابان المهدی نبش کوچه ۱۵ دبستان پسرانه شاهد شهدای ۱۷ شهریور
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۳ واقع در اسلامشهر خیابان المهدی نبش کوچه ۲۷ پلاک ۲۹۳ مسجد المهدی (عج)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۴ واقع در اسلامشهر خیابان المهدی جنب پارک مفیدی دبیرستان مفیدی
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۵ واقع در اسلامشهر خیابان المهدی محله مفیدی دبیرستان شیخ کلینى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۶ واقع در اسلامشهر خیابان على ابن ابیطالب (ع)کوچه شهامت ۴۹ پلاک ۱۷ مسجدالرسول(ص)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۷ واقع در اسلامشهر خیابان على ابن ابیطالب (ع) نبش کوچه شهید برادران رسولى( ۱۱ )مسجد بقیه ا… (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۸ واقع در اسلامشهر خیابان على ابن ابیطالب (ع) نبش کوچه شهید برادران رسولى( ۱۱ )مسجد بقیه ا… (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۰۹ واقع در اسلامشهر خیابان امام حسن مجتبى (ع) دارالقرآن جوادالائمه(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۰ واقع در اسلامشهر خیابان امام حسن مجتبى (ع) مدرسه کار و دانش ابوریحان
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۱ واقع در اسلامشهر خیابان امام حسن مجتبى (ع) کوچه رشادت ۴ مدرسه فرزانگان
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۲ واقع در اسلامشهر خیابان امام حسن مجتبى (ع) انتهای خیابان ، دانشگاه پیام نور
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۳ واقع در اسلامشهر خیابان امام رضا (ع) جنب سالن فجر مدرسه شریعتى (جلال آل احمد)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۴ واقع در اسلامشهر خیابان امام رضا (ع) نبش کوچه شهید مرادی( ۸) مسجد امام محمد باقر (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۵ واقع در اسلامشهر خیابان امام رضا (ع) نبش کوچه شهید مرادی( ۸) مسجد امام محمد باقر (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۶ واقع در اسلامشهر خیابان امام محمد باقر (ع)نبش کوچه عدالت ۷پلاک ۵۶ ساختمان قدیم شهرداری
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۷ واقع در اسلامشهر خیابان امام محمد باقر (ع)کوچه سخاوت ۲۲ پلاک ۱۳ حسینیه قمربنى هاشم(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۸ واقع در اسلامشهر ابتدای انبیاء ابتدای خیابان جانبازان مرکز بهداشتى و درمانى الغدیر
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۱۹ واقع در اسلامشهر انبیاء الهیه خیابان ۱۸ متری نبش بوستان جانبازگرانقدرذبیح اله پیرحیاتى دانشکده سما
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۰ واقع در اسلامشهر انبیاء نبش کوچه شهید دمیرچى( ۱۶ )مسجد امام حسن مجتبى (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۱ واقع در اسلامشهر انبیاء نبش کوچه شهید دمیرچى( ۱۶ )مسجد امام حسن مجتبى (ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۲ واقع در اسلامشهر انبیاء نبش خیابان شهید تند گویان مدرسه شهید همت
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۳ واقع در اسلامشهر انبیاء خیابان شهید کلانتری نبش کوچه شهید اسدی( ۲۴ ) مدرسه شهید کلانتری(برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۴ واقع در اسلامشهر انبیاء خیابان شهید کلانتری نبش کوچه شهید اسدی( ۲۴ ) مدرسه شهید کلانتری (خواهران
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۵ واقع در اسلامشهر انبیاء قلعه موسى آباد خیابان ایثارگران کوچه مداین ۳پلاک ۸۹ مسجدموسى ابن جعفر(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۶ واقع در اسلامشهر انبیاء خیابان طالقانى محله طالقانى مدرسه پسرانه زهرا سادات جمارانى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۷ واقع در اسلامشهر توحید خیابان توحید نبش کوچه شهید حقى کتابخانه امیرالمومنین (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۸ واقع در اسلامشهر توحید خیابان توحیدنبش خیابان شهید افراسیابى مسجدباب الحوائج(ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۲۹ واقع در اسلامشهر توحید خیابان توحیدنبش خیابان شهید افراسیابى مسجدباب الحوائج(ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۰ واقع در اسلامشهر توحید روبروی بوستان توحید مدرسه علامه امینى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۱ واقع در اسلامشهر توحید خیابان شهید بهشتى کوچه الوند ۳ پلاک ۱۳ مسجد قمربنى هاشم (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۲ واقع در اسلامشهر توحید خیابان شهید افراسیابى خیابان شهدای ۷تیرکوچه سهند ۱۶ پلاک ۱۵ حسینیه اباعبدا..الحسین
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۳ واقع در اسلامشهر توحید ابتدای خیابان توحید دبیرستان توحید
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۴ واقع در اسلامشهر خیابان امام موسى کاظم(ع)کوچه جنت ۱۰ مدرسه دکتر کیهانى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۵ واقع در اسلامشهر – خیابان امام موسى کاظم(ع) مسجد امام موسى کاظم(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۶ واقع در اسلامشهر خیابان امام موسى کاظم(ع)بعدازمیدان خرمشهر نبش کوچه شهیدبابائى( ۳۳ )مدرسه حضرت معصومه (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۷ واقع در اسلامشهر خیابان امام موسى کاظم(ع)بعدازمیدان خرمشهر نبش کوچه شهیدبابائى( ۳۳ )مدرسه حضرت معصومه (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۸ واقع در اسلامشهر خیابان امام موسى کاظم(ع) میدان آبادان مسجد قائم(عج) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۳۹ واقع در اسلامشهر خیابان امام موسى کاظم(ع) میدان آبادان مسجد قائم(عج) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۰ واقع در اسلامشهر بلوار بسیج مستضعفین جنب شهرداری اسلامشهر ساختمان آتش نشانى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۱ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره) ابتدای خیابان مسجد امام على النقى(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۲ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره)نبش کوچه شهید سلیمانى پلاک ۹ مدرسه پروین اعتصامى(برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۳ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره) نبش کوچه شهید سلیمانى پلاک ۹ مدرسه پروین اعتصامى(خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۴ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره)کوچه عرفان ۱۹ مسجد ابوالفضل(ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۵ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره)کوچه عرفان ۱۹ مسجد ابوالفضل(ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۶ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره)نبش خیابان شهداء مسجدصاحب الزمان(ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۷ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره) نبش خیابان شهداء مسجدصاحب الزمان(ع)(خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۸ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره)نبش کوچه ارمغان ۲۸ مدرسه شهید اشرفی اصفهانی
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۴۹ واقع در اسلامشهر خیابان امام خمینى(ره) کوچه ارمغان ۲۸ مدرسه شهید زین الدین
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۰ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى روبروی سینما فجر دبیرستان ناصری منش
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۱ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى روبروی سینما فجرجنب مدرسه ناصری منش مدرسه ۱۵ خرداد
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۲ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى خیابان ابوذر کتابخانه شهیدمطهری (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۳ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى خیابان ابوذر کتابخانه شهیدمطهری (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۴ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى خیابان ابوذرکوچه معراج پلاک ۱ مسجد مهدی آل محمد(ص)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۵ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى کوچه شایان ۱۶ مسجدعلى ابن موسى الرضا(ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۶ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى کوچه شایان ۱۶ مسجدعلى ابن موسى الرضا(ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۷ واقع در اسلامشهر خیابان ابوذرخیابان امام محمدتقى(ع)کوچه جویبار ۶پلاک ۴۶ دبیرستان علامه مجلسى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۸ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى کوچه شهید حسینى ( ۲۱ )پلاک ۳۱ مسجدعلى ابن ابیطالب(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۵۹ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى روبروی بانک ملت نبش کوچه شهید کرمى( ۲۵ ) مسجدامامسجاد(ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۰ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى روبروی بانک ملت نبش کوچه شهید کرمى( ۲۵ ) مسجدامام سجاد(ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۱ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى خیابان مبعث کوچه شهیدژرفى( ۳)پلاک ۲ مسجدرسول اکرم(ص) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۲ واقع در اسلامشهر خیابان کاشانى خیابان مبعث کوچه شهیدژرفى( ۳)پلاک ۲ مسجدرسول اکرم(ص) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۳ واقع در اسلامشهر خیابان فاطمه الزهرا(س) کوجه ۲۶ مسجد چهارده معصوم(ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۴ واقع در اسلامشهر خیابان فاطمه الزهرا(س) کوجه ۲۶ مسجد چهارده معصوم(ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۵ واقع در اسلامشهر خیابان فاطمه الزهرا(س) کوچه اندیشه پنجم، دبستان دخترانه شهید دیانت پور
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۶ واقع در اسلامشهر خیابان امام حسن عسگری (ع)نبش خیابان معلم مدرسه شهید فهمیده
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۷ واقع در اسلامشهر – خیابان امام حسن عسگری(ع) مسجد امام حسن عسگری(ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۸ واقع در اسلامشهر – خیابان امام حسن عسگری(ع) مسجد امام حسن عسگری(ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۶۹ واقع در اسلامشهر خیابان مطهری فلکه کوچه شهید حسابى( ۳۱ ) پلاک ۳۴۳ مسجد فاطمیه (س)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۰ واقع در اسلامشهر انتهای خیابان مطهری هنرستان خواجه نصیر
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۱ واقع در اسلامشهر خیابان مطهری کوچه بهار( ۲۲ )پلاک ۳۰۲ مدرسه الزهرا (س)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۲ واقع در اسلامشهر خیابان طالقانی پلاک ۱۸۳ دبیرستان کوثر(برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۳ واقع در اسلامشهر خیابان طالقانی پلاک ۱۸۳ دبیرستان کوثر (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۴ واقع در اسلامشهر خیابان طالقانی جنب دبیرستان کوثر ورزشگاه کوثر
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۵ واقع در اسلامشهر خیابان ابوالفضل العباس (ع)نبش کوچه پرنیان ۲ مسجد فاطمه الزهرا (س)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۶ واقع در اسلامشهر خیابان ایرانشهر میدان مسجد صاحب الزمان (عج) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۷ واقع در اسلامشهر خیابان ایرانشهر میدان مسجد صاحب الزمان (عج) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۸ واقع در اسلامشهر خیابان ایرانشهر انتهای خیابان ابن سینا مدرسه فرهنگ
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۷۹ واقع در اسلامشهر خیابان ایرانشهر خیابان شهید فلاح پلاک ۶۹ مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۰ واقع در اسلامشهر خیابان ایرانشهر خیابان شهید مهدی نژاد کوچه موعوددبستانپیامبراکرم(ص)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۱ واقع در اسلامشهر خیابان ابن سینا نبش کوچه شهید چاپارچى( ۴) مدرسه محسنین
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۲ واقع در اسلامشهر لاله روبروی کلانتری ۱۱ مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۳ واقع در اسلامشهر لاله روبروی کلانتری ۱۱ مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۴ واقع در اسلامشهر فاطمیه (سالور )خیابان شهید حدادی پلاک ۱۹۱ مسجد امام جعفر صادق(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۵ واقع در اسلامشهر فاطمیه (سالور) هنرستان معرفت
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۶ واقع در اسلامشهر فاطمیه (سالور )کوچه شهید عبیری مدرسه شهید آیت
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۷ واقع در اسلامشهر قائمیه بلوار قائم روبروی کمیته امداد امام خمینى(ره) ایستگاه آتش نشانى قائمیه
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۸ واقع در اسلامشهر قائمیه بلوار خلیج فارس خیابان آزادگان جنب پایگاه مقاومت بسیج سلمان فارسى مسجد حضرت سیدالشهداء( آناقیزی های مقیم اسلامشهر)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۸۹ واقع در اسلامشهر بلوار خلیج فارس خیابان مدائن مدرسه موسى بن جعفر (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۰ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه اول نبش کوچه سروستان هشتم مسجد حسین ابن علی (ع)(برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۱ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه اول نبش کوچه سروستان هشتم مسجد حسین ابن علی (ع)(خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۲خیابان ارشاد دبیرستان / واقع در اسلامشهر قائمیه نرسیده به فلکه دوم انتهای کوچه ۴ دخترانه مهرایران(برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۳خیابان ارشاد دبیرستان / واقع در اسلامشهر قائمیه نرسیده به فلکه دوم انتهای کوچه ۴ دخترانه مهرایران (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۴ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه دوم انتهای کوچه هفده دبیرستان یاس نبى (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۵ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه دوم انتهای کوچه هفده دبیرستان یاس نبى (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۶ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه دوم نبش کوچه سروستان ( ۲۰ ) دبستان پسرانه شهید آیت الله مدنى (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۷ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه دوم نبش کوچه سروستان ( ۲۰ ) دبستان پسرانه شهید آیت الله مدنى (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۸ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه دوم نبش کوچه سروستان ( ۲۰ ) دبستان ایت الله صدر
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۰۹۹ دبستان پسرانه حضرت قائم (عج) (نیایش) / واقع در اسلامشهر قائمیه کوچه شهید علیپور ۲ (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۰ ۲۷ دبستان پسرانه حضرت قائم (عج) (نیایش) / واقع در اسلامشهر قائمیه کوچه شهید علیپور ۲ (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۱ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه آخرنبش کوچه ۴۲ هنرستان حرفه ای دخترانه آفرینش (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۲ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه آخر نبش کوچه ۴۲ هنرستان حرفه ای دخترانه آفرینش(خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۳ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه آخر جنب آفرینش مدرسه نمونه دخترانه فاطمیه (س)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۴ واقع در اسلامشهر قائمیه فلکه آخر کوچه ۴۲ مدرسه هجرت
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۵ واقع در اسلامشهر قائمیه کوچه ۳۰ مسجد حسین ابن فاطمه (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۶ واقع در اسلامشهر قائمیه کوچه ۳۰ مسجد حسین ابن فاطمه (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۷ واقع در اسلامشهر قائمیه محله عدل آباد وجانبازان خیابان لاله مدرسه پسرانه مهرورزان کوچک
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۸ واقع در اسلامشهر قائمیه مجتمع مسکونی جوانان فرهنگسرای شهید صارمی
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۰۹ واقع در اسلامشهر عدل آباد،انتهای کوچه ۳۶ مدرسه راهنمائى استثنائى محدثه
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۰ واقع در اسلامشهر مجتمع مسکونی عدل آباد نبش خیابان ۴۸ هنرستان موفقیان (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۱ واقع در اسلامشهر مجتمع مسکونی عدل آباد نبش خیابان ۴۸ هنرستان موفقیان (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۲ واقع در اسلامشهر سعیدیه شهید مجازی نبش کوچه شهید جان درمیان( ۲۰ )حسینیه قمر بنی هاشم (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۳ واقع در اسلامشهر سعیدیه شهید مجازی نبش کوچه شهید جان درمیان( ۲۰ )حسینیه قمر بنی هاشم (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۴ واقع در اسلامشهر سعیدیه میدان شهید مجازی خیابان میرداماد مسجد امام حسین (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۵ واقع در اسلامشهر سعیدیه میدان شهید مجازی خیابان میرداماد مسجد امام حسین (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۶ واقع در اسلامشهر سعیدیه میدان شهید مجازی خیابان میرداماد دبستان دخترانه امام حسن عسگری (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۷ واقع در اسلامشهر محمدیه خیابان امام جعفر صادق (ع) مسجد امام صادق (ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۸ واقع در اسلامشهر محمدیه خیابان امام جعفر صادق (ع) مسجد امام صادق (ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۱۹ واقع در اسلامشهر محمدیه کوچه ۳۴ پلاک ۱۲ دبستان شهدای کارتن ایران
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۰ واقع در اسلامشهر محمدیه خیابان امام صادق (ع)نبش کوچه ادیب ۵ مدرسه راهنمایی جوادالائمه (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۱ واقع در اسلامشهر محمدیه خیابان امام صادق (ع)نبش کوچه ادیب ۵ مدرسه راهنمایی جوادالائمه (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۲ واقع در اسلامشهر مهدیه فلکه پلاک ۱۹۳ مسجد ولیعصر (عج) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۳ واقع در اسلامشهر مهدیه فلکه پلاک ۱۹۳ مسجد ولیعصر (عج) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۴ واقع در اسلامشهر مهدیه جنب پمپ بنزین سبلان چشمه مدرسه دکتر حسابی
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۵ واقع در اسلامشهر مهدیه انتهای شهرک مهدیه مدرسه شاهد صدیقه طاهره (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۶ واقع در اسلامشهر مهدیه انتهای شهرک مهدیه مدرسه شاهد صدیقه طاهره (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۷ واقع در اسلامشهر مهدیه پایین تر از میدان مهدیه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۸ واقع در اسلامشهر خیابان مهدیه جنوبی خیابان شهریار کوچه ترنج ۸پلاک ۱۰ مسجد امام جواد (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۲۹ واقع در اسلامشهر مهدیه انتهای خیابان مهدیه پلاک ۳ مدرسه امام هادی (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۰ واقع در اسلامشهر مهدیه انتهای خیابان مهدیه پلاک ۳ مدرسه امام هادی (ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۱ واقع در اسلامشهر انتهای مهدیه خیابان ابوترابی کوچه بهستان ۲۱ مسجد اباعبدا… الحسین (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۲ واقع در اسلامشهر انتهای مهدیه خیابان ابوترابی کوچه بهستان ۲۱ مسجد اباعبدا… الحسین (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۳ واقع در اسلامشهر انتهای مهدیه خیابان ابوترابی کوچه بهستان ۹ پلاک ۱۱ مسجد صاحب الزمان (عج)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۴ واقع در اسلامشهر خیابان نواب صفوی جنب شهرداری منطقه ۲ اسلامشهر کانون طوبى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۵ واقع در اسلامشهر خیابان قدس رضوی پلاک ۲۱ مسجد حضرت امام خمینى(ره)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۶ واقع در اسلامشهر فیضیه احمدیه کوچه گل بهار ۱۰ مسجد حضرت اباالفضل (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۷ واقع در اسلامشهر انتهای بلوار شهید نواب صفوی خیابان شهدای ضیاء آباد مسجد ولی عصر (عج)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۸ واقع در اسلامشهر خیابان شهدای ضیاءآباد بعد از مسجد ولی عصر (عج)مدرسه راهنمایى عدالت(امام باقر)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۳۹ واقع در اسلامشهر بلوار شهید نواب صفوی کوچه شهید کرمى مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۰ واقع در اسلامشهر صادقیه خیابان یادگار امام کوچه شهید شکرزاده ( ۲) مدرسه امام حسن مجتبى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۱ واقع در اسلامشهرخیابان شهید باکری پلاک ۱۰۸ صادقیه مسجد علی ابن موسی الرضا (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۲ واقع در اسلامشهر صادقیه خیابان شهید باکری حسینیه قرآن وعترت
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۳ واقع در اسلامشهر خیابان تختی نبش کوچه شهیدآقامیرموسوی( ۱۰ )مسجد امام حسین (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۴ واقع در اسلامشهر گلها خیابان یاسمن مدرسه شهید جهان آرا (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۵ واقع در اسلامشهر گلها خیابان یاسمن مدرسه شهید جهان آرا (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۶ واقع در اسلامشهر گلها خیابان شهید هاشمى دبستان شهدای حمل ونقل گندم وآرد
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۷ واقع در اسلامشهر خیابان شهید شیرودی نبش کوچه البرز ۴۱ پلاک ۲۶ مسجد سیدالشهدا(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۸ واقع در اسلامشهر انتهای شهرک گلها خیابان میر عبدالله هاشمی مدرسه ابتدایی رضوان
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۴۹ واقع در اسلامشهرخیابان شهید شیرودی کوچه البرز ۱۹ پلاک ۲۱۴ مسجد موسی ابن جعفر (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۰ واقع در اسلامشهرخیابان تختی نبش کوچه شهید على نژاد ( ۹) پلاک ۳۶ مسجد قمر بنی هاشم (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۱ واقع در اسلامشهر خیابان تختی پشت مصلى مدرسه دارالفنون کمیل
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۲ واقع در اسلامشهرخیابان امام زاده عقیل (ع) خیابان کاج مدرسه سید رضى (ره)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۳ واقع در اسلامشهرخیابان امام زاده عقیل (ع) مدرسه پیام آزادی
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۴ واقع در اسلامشهرخیابان امام زاده عقیل (ع)مسجد قمر بنی هاشم (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۵ واقع در اسلامشهرخیابان شهید مدنی کوچه بهمن ۷ مسجد چهارده معصوم (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۶ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع) جنب فروشگاه فرهنگیان درمانگاه خیریه امام رضا(ع)(فرهنگیان)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۷ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع) کوچه ششم پلاک ۴۰ سمت راست مسجد علی ابن ابیطالب (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۸ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع) کوچه شهید مقتدری ( ۴۰ ) پلاک ۵۹ مسجد امام رضا (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۵۹ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع) روبروی مجتمع مسکونی تأمین اجتماعی مدرسه شهید اورکى (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۰ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع) روبروی مجتمع مسکونی تأمین اجتماعی مدرسه شهید اورکى (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۱ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع) روبروی پارک شهید ندایی خیابان بهارستان ۴۸ دبیرستان پسرانه ملاصدرا (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۲ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع)روبروی پارک شهید ندایی خیابان بهارستان ۴۸ دبیرستان پسرانه ملاصدرا (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۳ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع) کوچه بهارستان ۵۴ مدرسه شهید شاهڃراغی(برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۴ واقع در اسلامشهرخیابان امام سجاد (ع) کوچه بهارستان ۵۴ مدرسه شهید شاهڃراغی(خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۵ واقع در اسلامشهرشهید مصطفی خمینی(ره)کوچه شهید همتى ( ۵۲ ) مسجد امام رضا (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۶ واقع در اسلامشهر شهید مصطفی خمینی (ره) خیابان حجاب بن بست ماهان دبیرستان نیکان
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۷ واقع در اسلامشهر شهید مصطفی خمینی (ره)خیابان انقلاب نبش کوچه بهزیستى مجتمع بهزیستی
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۸ واقع در اسلامشهر شهید مصطفی خمینی (ره) بلوار مصطفى خمینى کتابخانه عمومى شهید مصطفى خمینى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۶۹ واقع در اسلامشهرباغ فیض انتهای بلوارامام حسین(ع)محله طالقانی کوچه شهید ملکى پلاک ۵۹ مسجد قمر بنی هاشم(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۰ واقع در اسلامشهرباغ فیض انتهای بلوارامام حسین(ع)دبستان شهید ایرجى ( برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۱ واقع در اسلامشهرباغ فیض انتهای بلوارامام حسین(ع)دبستان شهید ایرجى ( خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۲ واقع در اسلامشهرباغ فیض انتهای بلوارامام حسین(ع)دبستان شهید ایرجى ( نمازخانه)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۳ واقع در اسلامشهر باغ فیض بلوار امام حسین (ع)نبش کوچه شهید مولائى( ۱۱ ) مسجد صاحب الزمان (عج)(برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۴ واقع در اسلامشهر باغ فیض بلوار امام حسین (ع) نبش کوچه شهید مولائى( ۱۱ ) مسجد صاحب الزمان (عج) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۵ واقع در اسلامشهر باغ فیض بلوار امام حسین (ع) انتهای کوچه ۲۸ شهید رجبی مدرسه میثم تمار (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۶ واقع در اسلامشهر باغ فیض بلوار امام حسین (ع) انتهای کوچه ۲۸ شهید رجبی مدرسه میثم تمار (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۷ واقع در اسلامشهر باغ فیض بلوار امام حسین (ع)کوچه شهید صالحى( ۶)پلاک ۱۹ مسجد امام حسن مجتبی (ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۸ واقع در اسلامشهر باغ فیض بلوار امام حسین (ع)کوچه شهید صالحى( ۶)پلاک ۱۹ مسجد امام حسن مجتبی (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۷۹ واقع در اسلامشهر خیابان شهید صیاد شیرازی ساختمان دانشگاه آزاد اسلامى (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۰ واقع در اسلامشهر خیابان شهید صیاد شیرازی ساختمان دانشگاه آزاد اسلامى (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۱ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع) خیابان شهید اوجاقلو پلاک ۷۱ مسجد حضرت ابوالفضل (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۲ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع) خیابان شهید اوجاقلو پلاک ۷۱ مسجد حضرت ابوالفضل (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۳ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع) خیابان ۱۲ متری شهید زارعى کوچه سردار ۴ پلاک ۲۸ مسجد حضرت علی اصغر(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۴ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع) خیابان شهید آقاشامى خیابان شهید بایرامى نبش کوجه شمشاد( ۱۶ ) مسجد قمر بنی هاشم (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۵ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع)خیابان طالقانى خیابان شهریار مسجد موسی ابن جعفر (ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۶ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع)خیابان طالقانى خیابان شهریار مسجد موسی ابن جعفر (ع) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۷ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع)خیابان شهید قهرمانى هنرستان کارو دانش تلاش (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۸ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع)خیابان شهید قهرمانى هنرستان کارو دانش تلاش (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۸۹ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع)خیابان شهید جان محمدی خیابان شهید اوجاقلو نبش خیابان شهید احدی مدرسه نوردانش
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۰ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع) خیابان شهید رجائى پلاک ۹۸ مسجد امام زمان (عج)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۱ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع)خیابان شهید جان محمدی پلاک ۱۷ مرکز بهداشتی و درمانی
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۲ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع) خیابان شهید جان محمدی مدرسه عترت(برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۳ واقع در اسلامشهر محله امام حسین (ع) خیابان شهید جان محمدی مدرسه عترت(خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۴ واقع در اسلامشهر کمربندی الغدیر ( مسکن مهر ضیاءآباد)، انتهای بلوار فرهنگ، مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) ( برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۵ واقع در اسلامشهر کمربندی الغدیر ( مسکن مهر ضیاءآباد)، انتهای بلوار فرهنگ، مسجد حضرت امیرالمومنین (ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۶ واقع در اسلامشهر کمربندی الغدیر ( مسکن مهر ضیاءآباد)،بلوار فرهنگ، بلوار مادر دبیرستان حضرت خدیجه
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۷ واقع در اسلامشهر کمربندی الغدیر ( مسکن مهر ضیاءآباد)،بلوار فرهنگ، خیابان فرهنگ ۲ دبستان شهید فاتحى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۸ واقع در اسلامشهر کمربندی الغدیر ( مسکن مهر ضیاءآباد)،بلوار فرهنگ، خیابان فرهنگ ۲ دبستان دکتر قریب
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۱۹۹ واقع در اسلامشهر واوان بلوار ولى عصر ۲۰ متری علامه جعفری( ضلع شمالى مجتمع های مسکن مهر) حسینیه انباردانیها (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۰ واقع در اسلامشهر واوان بلوار ولى عصر ۲۰ متری علامه جعفری( ضلع شمالى مجتمع های مسکن مهر) حسینیه انباردانیها (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۱ واقع در اسلامشهر واوان خیابان امام زاده عیسى(ع)حسینیه امامزاده عیسى(ع) (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۲ واقع در اسلامشهر واوان خیابان امام زاده عیسى(ع)حسینیه امامزاده عیسى(ع) (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۳ واقع در اسلامشهر واوان مجتمع اکباتان مدرسه بعثت
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۴ واقع در اسلامشهر واوان بلوار بلوار گلهای شرقى محله عمران اکباتان مدرسه ابتدایى احسان (برادران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۵ واقع در اسلامشهر واوان بلوار بلوار گلهای شرقى محله عمران اکباتان مدرسه ابتدایى احسان (خواهران)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۶ واقع در اسلامشهر واوان بلوار گلهای غربى ساختمان امورآب و فاضلاب واوان
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۷ واقع در اسلامشهر واوان بلوار شهید منتظری کوچه نیلوفرجنوبى پلاک ۶۳ مدرسه تربیت(برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۸ واقع در اسلامشهر واوان بلوار شهید منتظری کوچه نیلوفرجنوبى پلاک ۶۳ مدرسه تربیت(خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۰۹ واقع در اسلامشهر واوان میدان امام خمینی (ره) مسجد خاتم الانبیاء (ص) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۰ واقع در اسلامشهر واوان میدان امام خمینی (ره) مسجد خاتم الانبیاء (ص) (خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۱ واقع در اسلامشهر واوان بعد از میدان امام خمینی (ره) خیابان آیت ا… مشکینی مدرسه شکوفه های انقلاب
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۲ واقع در اسلامشهر واوان خیابان مطهری خیابان گلبانگ کوچه نهم غربی دبیرستان شرافت
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۳ واقع در اسلامشهر واوان بعد از میدان امام خمینی (ره) سمت چپ مدرسه شهید باکری (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۴ واقع در اسلامشهر واوان بعد از میدان امام خمینی (ره) سمت چپ مدرسه شهید باکری(خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۵ واقع در اسلامشهر واوان بعد از میدان امام خمینی (ره) روبروی مدرسه شهید باکری مدرسه ابتدایى استثنایى صابرین
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۶ واقع در اسلامشهر واوان خ آیت ا.. مشکینی مدرسه یاسین
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۷ واقع در اسلامشهر واوان بلوار شهید منتظری خیابان شهیدرجائى کوچه ۵۰ شرقى مرکز تربیت معلم عترت
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۸ واقع در اسلامشهر واوان خیابان تهران خیابان شیراز پلاک ۳۶ مسجد زین العابدین (ع) (برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۱۹ واقع در اسلامشهر واوان خیابان تهران خیابان شیراز پلاک ۳۶ مسجد زین العابدین (ع) ( خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۰ واقع در اسلامشهر واوان بلوار امام خمینی (ره) نبش بلوار هشت بهشت کتابخانه شهدای واوان(برادران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۱ واقع در اسلامشهر واوان بلوار امام خمینی (ره) نبش بلوار هشت بهشت کتابخانه شهدای واوان( خواهران )
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۲ واقع در اسلامشهر واوان انتهای بلوار امام خمینی (ره) خیابان شهید مفتح خیابان نیروی دریایى دبیرستان مدرس
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۳ واقع در اسلامشهر واوان بلوار امام خمینی (ره) روبروی پاسگاه انتظامی ساختمان شرکت آبفای جنوب غربی
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۴ واقع در اسلامشهر واوان بلوار هشت بهشت خیابان فردوس هنرستان کاردانش شهید مصطفی خمینی (ره)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۵ واقع در اسلامشهر واوان خ مدرس انتهای خ گلزار مدرسه ابتدایى آیت ا… مشکینى
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۶ واقع در اسلامشهر واوان انتهای کمربندی خیابان سردار جنگل مسجد سیدالشهداء (ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۷ واقع در اسلامشهر واوان محله مهستان خیابان اسفند نبش کوچه چهاردهم حسینیه حضرت على اصغر(ع)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۲۸ واقع در اسلامشهر واوان بلوارامام خمینى (ره) نبش میدان شهیدان بیات ساختمان منطقه ۳ شهرداری
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۳۰ واقع در سیار داخلى شهر اسلامشهر منطقه دو شهرداری، نماز جمعه،بیمارستان، شهرک کامیونداران،شرکت حمل ونقل خلیج فارس، کارگاههای تولیدی مسکن و شهرسازی ،فرهنگیان، محله حسین آباد سیاب
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۳۱ واقع در سیارشهر اسلامشهر ، مناطق سه گانه شهرداری اسلامشهر (۱،۲،۳)
شعبه شماره ۷۳۱۶۰۰۲۳۳ واقع در سیار ضلع جنوبى شهر اسلامشهر، مافین آباد – مجتمع های مسکونى و کارگاههای حدفاصل میدان الغدیر تا میدان قائم ، مناطق تحت پوشش منطقه ۳ شهرداری(واوان) درمانگاه سوده و مناطق مجاور آن

شرایط انتخاب کنندگان
در انتخابات شوراهای اسلامی شهر ، انتخاب کنندگان به استناد ماده ۲۵ قانون انتخابات، باید دارای شرایط زیر باشند :
-۱ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
-۲ حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذرأی .
-۳ سکونت حداقل یک سال در محل اخذرأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.
تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و
فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند .

تخلفات
ماده ۶۷ – ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور
ذیل جرم محسوب می شود :
الف – خرید و فروش رأی .
ب – تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات .
ج – تهدید یا تطمیع در امرانتخابات .
د – رأی دادن با شناسنامه جعلی .
ه – رأی دادن با شناسنامه دیگری .
و – رأی دادن بیش از یک بار .
ز – اخلال در امر انتخابات .
ح – کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها .
ط – تقلب در رأی گیری یا شمارش آراء .
ی – رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد .
ک – توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذرأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی .
ل – تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی ، صورتجلسات ، تلکسها ، تلفنگرامها و تلگرافها .
م – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز .
ن – جابه جایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
ع – ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذرأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات .
ف – دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی .
ص – ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذرأی .
ق – عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان ، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذرأی .