به گزارش اسلامشهرخبر، با صدور حکمی از سوی امیراله حقیقی فرماندار  اسلامشهر و رئیس شورای سازمان اتوبوسرانی سرپرست جدید سازمان اتوبوسرانی اسلامشهر معرفی شد.

به همین منظور در برنامه ای با حضور مصطفی آقا علیخانی معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری ، رضا مهدوی معاون خدمات شهری و امور مناطق و جمعی از مدیران شهری ، سید‌حسین اکبری به عنوان سرپرست جدید سازمان اتوبوسرانی شهرداری اسلامشهر منصوب شد.

همچنین در این جلسه با اهدای لوح سپاس به محمد حسین زارع فرد مدیرعامل اسبق سازمان اتوبوسرانی از زحمات وی تقدیر شد.