به گزارش اسلامشهرخبر، طی ارزیابی های به عمل آمده از سوی معاونت فرهنگی- مطبوعاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر با رعایت سرفصل های مطرح شده و اجرای صحیح موارد نظارت و بازرسی به رتبه سوم بازرسی نائل شد.

در همین راستا واحد بازرسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اسلامشهر از افزایش بازرسی های ادواری طی سه ماه گذشته در شهرستان خبر داد و گفت در این مدت مراکز مختلفی در حوزه های فرهنگی، هنری و قرآنی مورد بازرسی قرار گرفته است.