دماغ ایرانیان سوژه رویترز شد+عکس

رویترز به موضوع جراحی بینی در ایران پرداخته است.

به گزارش اسلامشهرخبر، طبق آمارهای اعلام شده، شایع‌ترین عمل جراحی زیبایی در ایران جراحی بینی است و بر همین اساس ایران رتبه اول را در این زمینه دارد. همچنین از نظر تعداد اعمال جراحی پلاستیک کشور ما جزو پنج کشور اول دنیاست.

Workers wheel on a stretcher a female patient in the operating room before undergoing a surgery on her nose at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Workers wheel on a stretcher a female patient in the operating room before undergoing a surgery on her nose at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA

Iranian surgeon Ali Manafi compares picture of a female patient with her nose after a surgery in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015. Iran has the most numbers of rhinoplasty procedures, or nose jobs, done in the world, according to local media. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi compares picture of a female patient with her nose after a surgery in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015. Iran has the most numbers of rhinoplasty procedures, or nose jobs, done in the world, according to local media. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi looks at pictures of a female patient in an operating room before performing surgery on her nose at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi looks at pictures of a female patient in an operating room before performing surgery on her nose at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
A female patient is prepared in the operating room for a surgery on her nose at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
A female patient is prepared in the operating room for a surgery on her nose at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi puts on his sterile gown before performing a nose surgery on a female patient in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi puts on his sterile gown before performing a nose surgery on a female patient in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi performs a surgery on the nose a female patient in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi performs a surgery on the nose a female patient in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi performs a surgery on the nose a female patient in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015.  REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi performs a surgery on the nose a female patient in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA

Iranian surgeon Ali Manafi works on nose cartilage of a female patient in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015.   REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA
Iranian surgeon Ali Manafi works on nose cartilage of a female patient in the operating room at a hospital in Tehran August 19, 2015. REUTERS/Raheb Homavandi/TIMA

منبع:مشرق


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *