پایگاه خبری اسلامشهرخبر - http://eslamshahrkhabar.ir

جنگ روایت های اربعین حسینی را دریابیم

دوباره اربعین نزدیک شد و مغرضان و ناآگاهان برای سرکوب این پدیده میمون هزاره سوم به پا خواستند

اولی از روی غرض محتواها و پیامهای دروغ ساخته و پرداخته میکند و دروغ شاخدارش آنقدر بزرگ است که دومی از روی حیرت آن را باور میکند و سعی میکند در اشاعه اش نفر اول باشد ، انگار که جایزه میدهند !! به قول آن دوست قدیمی هیچ جای زندگیش اول نشده و می خواهد برای یکبار هم که شده اول باشد .
پیام هر چه عجیب و غریب تر و دروغ هر چه بزرگتر ، ناهنجارتر ، کریه تر ، ناموسی تر و کثیف تر ، بهتر !!

اولی خیلی حساب شده ، بر اساس اعتقادات و توهمات غلطش ، با هدف از بین بردن تفکر حسینی ، راه حسینی و منش حسینی کار میکند و می خواهد که حتی نام حسین را هم زیر خروارها جهل مدفون کند .
و دومی فقط میخواهد که اول شود !! و نمی داند که در انتهای این مسیر در پیشگاه خداوند، گناه و وزر و وبالش از اولی سنگین تر خواهد بود و مدیون یک یک کشتگان غریب و مظلوم صحرای گرم آلود و خون آلود بیابان کرب و بلا!!

البته از گروه اول ، این رویه جدیدی نیست و غیر از این هم انتظار نمیرود ، چرا که سالهاست که همیشه و همه جا شاهد این بوده و هستیم که بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی ، احکام اسلامی ، وجدان انسانی و حتی عرف جوامع بشری ، دهن گشادشان را باز کرده و هرچه میتوانند لجن پراکنی میکنند ، از تهمت و افترا بگیر تا دروغ های آبدار و شاخدار !!

هر چه هم که بزرگان دینی ، سیاسی و اجتماعی از مضرات این شایعه پراکنی ها برای حال و آینده مملکت ، اجتماع ، خانواده و حتی آینده فرزندانمان میگویند ، بلا نسبت جمع ، چون سوره یاسینی است که در گوش خر خوانده شود ، گوششان بدهکار نیست که نیست ، چرا ؟ چون غرض و مرض دارند !!

پس باید به هوش باشیم که قافیه را نبازیم و در پایان مورد تمسخر شیاطین قرار نگیریم .

به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم که فضای مجازی را ببوسیم و کنار بگذاریم ، بلکه به نظر حقیر باید در فضای مجازی فعال باشیم که صحنه جدید رویارویی حق و باطل است . اما در این کارزار مخوف ، باید که حق را بشناسیم ، هر چیزی را باور نکنیم و انتشار ندهیم ، کمی تعقل ، کمی جستجو ، کمی بصیرت ، کمی پرسش ، کمی زکاوت ، کمی تامل ، و بعد انتشار روایتها و پیامهای نو رسیده !

بدانیم که هر پیامی چون یک تیر است ، دوست دارید که این تیر در قلب دوست بنشیند یا دشمن ؟ قلب هم مسلکانمان و یا بد خواهانمان ؟ قلب منافقان و یا مجاهدان صادق ؟ قلب کودکانمان و یا سیه رویان دروغ پرداز ؟

پس چون گذشته تیرهایمان را در چله می گذاریم ، پوچی پیامها و روایتهای دروغشان را با کمی تفحص و تحقیق در می یابیم و با انتشار پیامهای وحدت آفرین و افشاگرانه ، مضمحلشان نموده و انشاءالله در جنگ روایتهای اربعین امسال هم ، مغلوبشان خواهیم کرد .

آقای بارانی