به دستور قضایی بیست مورد از ساخت و ساز غیر مجاز در منطقه چهار دانگه اسلامشهر تخریب شد

به گزارش اسلامشهرخبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما .حسینی رئیس جهاد کشاورزی اسلامشهر گفت : در راستای قانون حفظ کاربری توسط جهاد کشاورزی یکصد هزار متر مربع( ده هکتار) از سطح اراضی کشاورزی در منطقه چهاردانگه روستای علی آباد که اکثر سوله و دیوار کشی بود آزاد شد.