به تازگی تصویری در شبکه های اجتماعی خصوصا تلگرام منتشر شده است که خشم مردم را برانگیخته است.

زیر این تصویر نوشته شده:

تحقیرآمیزترین عکس تاریخ ایران/ ایرباس اجازه داده ایرانی ها ۲ ساعت با هواپیمایی که ۵ سال دیگر ممکن است تحویل شود عکس یادگاری بگیرند!