بیمه حداقل مسئولیت کارفرما

حق بیمه کارگری وپرداخت آن بوسیله کارفرمایان از مشکلات قدیمی عرصه کار وتلاش در جامعه است و همیشه گریبان کارگران را بیشتر در بخش خصوصی گرفته است ودرظاهر قصد رفع شدن هم ندارد.

حق بیمه کارگری وپرداخت آن بوسیله کارفرمایان از مشکلات قدیمی عرصه کار وتلاش در جامعه است و همیشه گریبان کارگران را بیشتر در بخش خصوصی گرفته است ودرظاهر قصد رفع شدن هم ندارد.

به گزارش اسلامشهرخبر، شهرک صنعتی چهاردانگه یکی از قطب های صنعتی کشور است که در بخش جنوب غربی استان تهران واقع شده است. این شهرک روزانه پذیرای بیش از هزاران نفر از کارگرانی است که از محلات مختلف تهران وحومه برای کسب درآمدی برای اداره امور زندگی از طلوع سپیده دم تاغروب آفتاب درآن تلاش می کنند. کارگرانی که در کنار دستگاه های صنعتی با گوشت وپوست خود لقمه ای نان برای خانواده می برند که سرفراز باشند واین امرارزشمنداست چه در عرف وچه درشرع.

آنچه این زحمتکشان را ازجسم وروح خسته می کند کار روزانه و فعالیت فیزیکی آن نیست بلکه عدم اطمینان از آینده است، آینده ای که می تواند با پرداخت به موقع حق بیمه کارگران توسط کارفرمایان تامین شود.

درکنار جمعی از کارفرمایان متعهد هستند افرادی که بااجحاف یا اهمال، خواسته یا ناخواسته به حقوق کارگران آسیب می رسانند و با نپرداختن به موقع حق بیمه بیشترین آسیب روحی ودربرخی از مواقع آسیب جسمی را به آنها وارد می کنند.

حق بیمه کارگری وپرداخت آن بوسیله کارفرمایان از مشکلات قدیمی عرصه کار وتلاش در جامعه است و همیشه گریبان کارگران را بیشتر در بخش خصوصی گرفته است ودرظاهر قصد رفع شدن هم ندارد. برخی از کارگاه های خصوصی به دور از چشم بیمه (احتمالا) تمایل چندانی به پرداخت مستمری حق بیمه کارگران مجموعه خودندارند.

البته این سوال همواره مطرح است که آیا نماینده بیمه با حضور در کارگاه ویا بررسی دقیق پرونده بیمه کارگران به این معزل واقف می شود یاخیر؟ نداشتن امید به آینده به تبع در بهره وری کارگران هم تاثیرگذاراست

کارگری که با فکری آشفته در کنار یک دستگاه صنعتی کارمی کند ممکن است با عدم تمرکز و با کوچکترین اشتباه جان خودرا از دست بدهد ویا حداقل آسیب جدی جسمی ببیند، همچنان که محمد، کارگر نجاری یکی از همین کارگاه های صنعتی درشهرک صنعتی چهاردانگه سلامتی سه بند انگشت دست چپ خودرا از دست داد.

کارگری که به علت عدم پرداخت به موقع حق بیمه درماه های پایانی نزدیک به بازنشستکی باآشفتگی ذهنی قربانی یکی از همین دستگاه های صنعتی کارفرمایان بی مسئولیت شد.

-چند سال سابقه کارداری؟

-۳۰ سال

-برای چه به اداره بیمه آمده ای؟

-آمدم پیگیر پرونده بیمه ام باشم. ۳۰ سال سابقه کاردارم اما کارفرما ۸ ماهی است که پول بیمه من را به صورت پیوسته به بیمه پرداخت نکرده. باید تا به حال بازنشسته می شدم هم سنم رسیده هم سابقه ام پرشده اما به خاط عدم پرداخت به موقع حق بیمه، هنوز نمی تونم بازنشسته بشوم.

-به دستت آسیب رسیده؟

-بله تومحل کار به خاطر عدم پرداخت حق بیمه ام اعصابم خورد بود یه دفعه دیدم دستگاه انگشتم را کشید داخل. دیگه چیزی نفهمیدم. رسوندنم بیمارستان اما متاسفانه سه تا از انگشت های دست چپم آسیب جدی دیده.

-کارگران در حوزه بیمه چه مشکلاتی دارند؟

– کارفرمایان بعضی از کارگاه های خصوصی حق بیمه کارگرهارا به موقع پرداخت نمی کنند واین می تونه در بازنشستگی به موقع کارگران اشکال ایجادکند، حتی بعضی از آنها حق بیمه اضافه کاری اجباری را کارگران را هم به بیمه نمی دهند.

-دیگه چه معضلی برای کارگران درحوزه بیمه وجودارد؟

– یک مشکل دیگری هم که برای کارگران وجوددارد رتبه بندی مشاغل آنها ست. من بعداز ۳۰ سال کارکردن در جاهای مختلف وبا سابقه کاری که دارم حق بیمه ام با عنوان کارگر ساده داره پرداخت و محاسبه می شود درنتیجه وقتی بخواهم بازنشسته بشوم با حداقل حقوق بازنشسته می شوم که از انصاف به دوره.

-رفع این مشکل مربوط به کارفرما است یا بیمه؟

-هم کارفرما وهم بیمه، نماینده بیمه وقتی وارد کارگاه می شود وبه فرض کارگری رادر کنار یک دستگاه تخصصی می بیند که دارد کار می کند بایدبداندکه این کارگرمتخصص است نه کارگرساده اما وقتی می خواهد بیمه کارگران کارگاه راثبت کند کارگر ساده درج می کند.

-در پایان چه درخواستی از مسئولان بیمه داری؟

-درخواست می کنم بیشتر به وضعیت بیمه کارگران برسند تا آنها هم بتوانند با آرامش روانی در محیط کار فعالیت کنند تا خدای ناکرده آسیبی نبیینند ودرپایان مسئولان بیمه باید طرح رتبه بندی مشاغل کارگری را هم حتما در نظر داشته باشند واز کارفرمایان بخواهند تا به آن پایبند باشند چون بااین حقوق های بازنشستگی امورات زندگی نمی چرخد.

گزارش از داوود مبهوت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *