رئیس اداره دامپزشکی اسلامشهر از برخورد قاطع این اداره با جگرکی‌های دوره‌گرد این شهرستان خبر داد.

به گزارش اسلامشهرخبر دکترمحمدجعفرپور گفت: فعالیت این افراد بدون نظارت اداره دامپزشکی و بدون رعایت موارد بهداشتی انجام می‌شود و قطعا خطری و تهدیدی برای سلامتی شهروندان می باشد و باعث شیوع بیماری‌های مشترک میان انسان و دام می شود.
وی با بیان این که جگرکی های سیار و دوره‌گرد و دست فروشان مواد غذایی از جمله تهدیدات سلامتی شهروندان محسوب می شوند، افزود: این افراد معمولا پس از غروب آفتاب و تا نیمه های شب به دور از چشم ماموران بهداشتی دامپزشکی و سایر دستگاه های ذیربط بصورت دوره گرد اقدام به عرضه اغذیه مختلف از جمله جگر و سایر فرآورده های خام دامی می‌کنند که با موازین بهداشتی سنخیتی ندارد.
رئیس دامپزشکی شهرستان اسلامشهر ضمن تقدیر و تشکر از فرماندهی نیروی انتظامی، شبکه بهداشت درمان و سایر دستگاه ها در فرآیند شناسایی این افراد و برخوردسریع و جمع آوری آنها گفت: اداره دامپزشکی شهرستان اسلامشهر آمادگی جهت اجرای گشت های مشترک بهداشتی داشته که این امید می‌رود با یک چنین بازدید هایی عرضه فرآورده های خام دامی و سایراغذیه غیر مجاز و غیر بهداشتی بر چیده شود.
شهرستان اسلامشهر در جنوب‌غربی استان تهران میان پایتخت و شهرستان بهارستان قرار گرفته و جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر را در خود جای داده‌است.

منبع: ایرنا