برای نیل به سبک زندگی اسلامی نقش اول و اساسی را مردم ایفا می کنند

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: برای نیل به سبک زندگی اسلامی نقش اول و اساسی را مردم ایفا می کنند، این به معنای آن نیست که دولت ها نقش مهمی ندارند، بلکه در گام اول نقش اصلی از آن مردم است.

به گزارش سرویس فرهنگی تهران نیوز؛ سبک زندگی اسلامی یکی از مفاهیم بکر و جدیدی است که در سال های گذشته بصورت جدی توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران مطرح و تئوریزه شده است و ترویج و تحقق واقعی آن نیز بگونه ای که سبک زندگی در جامعه اسلامی منطبق بر اصول و آموزه های دینی و اسلام ناب محمدی(ص) بوده و عاری از مبانی و ارزش های مادی گرایانه سبک زندگی محدود غربی است و بدون شک یکی از دغدغه های اصلی و مطالبات مهم معظم له است.

در این چارچوب یکی از مهمترین بخش های اندیشه ها و راهبردهای رهبر معظم انقلاب طرح بحث جدید، شاخصه های «سبک زندگی اسلامی» از سوی ایشان است که در مقام رهبری حکیم و دوراندیش و در قامت یک نظریه پرداز مسلط به واقعیات کشور، بحث تئوریک، انتقادی و دقیقی را با عنوان «سبک و فرهنگ زندگی» کلید زدند.

در ادامه گفت و گویی با دکتر محمد صادق کوشکی داشته ایم که در آن سعی شده است که ضمن ارائه تعریفی از سبک زندگی، اهمیت و ضرورت و همچنین مبانی و مبادی سبک زندگی اسلامی را که مورد تکید رهبر انقلاب را مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم.

 

*اهمیت سبک زندگی اسلامی با توجه به اینکه همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است چیست و چگونه می توان آن را در جامعه نهادینه کرد؟

سبک زندگی دقیقا به معنای تحقق یک باور است، یعنی اگر شما یک باور دینی داشته باشید و سبک زندگیتان دینی نباشد آن باورتان عملی نشده است و هر سبک زندگی در واقع تحقق یک ایده، دیدگاه ، انگیزه و باور است؛ و وقتی به یک جامعه نگاه می کنیم بر اساس سبک زندگی شان ما باید آن جامعه بشناسیم که چه دیدگاهی و چه اعتقادی دارند. خوب اگر ما دیدگاه دینی داشته باشیم، اما سبک زندگیمان دینی نباشد این دیدگاه و اعتقاد در واقع عملی نشده است و در واقع تبدیلی در زندگی ما نداشته است و نخواهد داشت.

 

*به نظر شما سبک زندگی اسلامی چطور می تواند از بنیان خانواده صیانت کند؟

بر اساس مبنایی که ما گفتیم سبک زندگی یعنی اینکه آن برنامه ای که شما به آن اعتقاد دارید برنامه ای اسلامی باشد، برنامه ای که در واقع برای شما از سوی خداوند فرستاده شده است؛ که اگر آن برنامه اجرا شود، آن وقت با وجود این تعریف دین اسلام یک دین خانواده محور است و سبک زندگی اخذ شده از اسلام و سبک زندگی که اسلام به جامعه و جهانیان معرفی کرده است، در این سبک زندگی خانواده محور و بنیان است و بخش زیادی از اقدامات و قوانین و بنیان های سبک زندگی برای بقا و تحکیم خانواده وضع شده و خیلی دقیق اگر بخواهم بیان کنم سبک زندگی اسلامی سبک زندگی خانواده محور است.

 

* نقش مردم و دولت برای حرکت به سمت زندگی اسلامی چیست؟

برای نیل به سبک زندگی اسلامی نقش اول و اساسی را مردم ایفا می کنند، این به معنای آن نیست که دولت ها نقش مهمی ندارند، بلکه در گام اول نقش اصلی از آن مردم است و دولت کمتر ایفای نقش می کند؛ گام اول برای تحقق سبک زندگی اسلامی این است که ما دین را بشناسیم و برنامه های آن را برای زندگی بدانیم و مقتضیات طبیعی جامعه بر اساس اقتضاهای جامعه را بشناسیم و اساس آن تعالیم و باورهای دینی شیوه زیستی مان را تعریف کنیم و در جامعه اجرا کنیم این گام مهمی است که می تواند با آن سبک زندگی دینی را در جامعه محقق کرد.

 

*مدیریت فرهنگی در جامعه اسلامی باید به چه صورتی باشد که این امر به صورت کامل تحقق یابد؟

برای ترویج سبک زندگی در جامعه باید نخبگان و کسانی که بیش از سایرین بر این عقیده استوار هستند -دیدگاهی که در جامعه ما حاکم است شبیه دیدگاه اسلامی و دینی است- کسانی که بیش از عموم جامعه بطور عمیق و دقیق اسلام را می شناسند و به آن ایمان دارند، اگر برنامه های دین را در زندگیشان محقق کنند و بر اساس دین رفتار کنند، جامعه بر اساس سبک زندگی دینی محقق خواهد شد چرا که آنها الگوهای خوبی برای جامعه هستند.

 

*با توجه به اینکه باور غلطی در بین ما عرف شده است و مردم به خاطر اینکه از بعضی نگاه های روشنفکرنماها بدور باشند و مورد تمسخر عده ای واقع نشوند از انجام برخی کارها پرهیز می کنند؛ برای جلوگیری از چنین امری چه باید کرد؟

اگر کسی ایمان داشته باشد و خدا را بشناسد، و از خداوند بترسد و از فقط خداوند حیا کند و خجالت نمی کشد و اجرای تعالیم الهی و دستورات الهی برای او از هر چیز دیگر مهمتر است و آنهایی که از اجرای دستورات خداوند خجالت می کشند ایمانشان را باید تقویت کنند.

 

* سبک زندگی ایرانی- اسلامی با چه سازوکاری می تواند جایگزینی برای سبک زندگی غربی باشد؟

هر نوع سبک زندگی را که بخواهید در جامعه محقق کنید گام اول این است که آن سبک زندگی شناخته شود یا امتیازاتش، دستاوردهایش به دنیا معرفی شود و در گام دوم کسانی که الگو هستند در جامعه، کسانی که شاخص هستند و در جامعه آنها به این ارزش ها پایبند، این سبک زندگی را انجام بدهند و حضور مدیران جامعه و کسانی که الگو هستند، کسانی که نخبگان جامعه هستند موجب ترویج می شود و این هم از طریق آموزش و هم از طریق پایبند به ارزش ها محقق می شود. منظور از آموزش؛ نظام آموزشی، دانشگاه ها، مدارس، صدا و سیما و هر نهادی که آموزش می تواند در انجا صورت بگیرد است.

انتهای متن/*


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.