به گزارش اسلامشهرخبر، شنیده می شود پس از تلاش های شهردار اسلامشهر تالار امید به اموال عمومی شهرستان بازگشته است.
پیش از این نیز اقدامات خوبی توسط کمیسیون حقوقی شورای شهر و شهردار در خصوص کارخانه آسفالت شهرستان صورت گرفته بود و به نظر می رسد مراحل اجرایی شدن بازگشت این کارخانه به بیت المال نیز به پایان رسیده باشد.
انتهای پیام/د