پایگاه خبری اسلامشهرخبر - http://eslamshahrkhabar.ir

انباشت زباله در حاشیه جاده اسلامشهر + فیلم

انباشت زباله در حاشیه جاده اسلامشهر – سه راه سیمان،هشداری برای محیط زیست منطقه است.