انباشت زباله در حاشیه جاده اسلامشهر – سه راه سیمان،هشداری برای محیط زیست منطقه است.